Ulvsundaskolans Föräldraförening © 2008 - 2020

Om Ulvsundaskolan

Ulvsundaskolan är belägen i mysiga Johannesfred i Bromma. Skolan är kommunal och är en enhet inom Alviksskolan >. Här finns årskurserna Förskoleklass till årskurs 3 och därefter flyttar vanligtvis barnen över till Alvikskolan.

Under läsåret 2020 består skolan av fyra klasser.

Från förskoleklass upp till årskurs tre med ca 100 elever totalt på skolan.

Skolan har en personalgrupp med lång erfarenhet och många olika kompetenser.

Gemensamt för dem alla är deras stora engagemang för barnen!


Skolan har stora och fina lokaler i tre våningsplan, där även fritidsverksamheten finns.

Skolgården är stor med bland annat fotbollsplan och lekplats på framsidan och bakom skolan fnins också en skogsbacke och klätterställning. På vintern, om vädret tillåter, åker barnen skridskor på isen på fotbollsplanen och det är ofta full fart i pulkabacken på den stora kullen.

Skolbyggnaden och skolgården delas och utvecklas i samråd med Lunaskolan >, en friskola med inriktning mot barn med särskilda behov, och med ungefär samma elevantal som Ulvsundaskolan.


Läs mer om Ulvsundaskolans verksamhet på skolans egna informationssidor på Alvikskolans webbplats >.

Bli medlem i Ulvsundaskolans Föräldraförening

Medlemsavgiften är 150 kr per familj och läsår.


Betala in till plusgironummer 47 77 39-7 eller via Swish till föreningens kassör Gunnar Gradmark +467 250 999 39.


Glöm inte att ange barnens namn och klass.

Medlemsavgiften använder föreningen för att stödja och samordna olika aktiviter för

skolan och dess elever:


  • Bidrag till aktivitieter som främjar elevernas utveckling och gemenskap, t.ex. museibesök, teater, disco, badhus eller något annat kul.
  • Ordna roliga aktiviteter för barn, föräldrar och personal.
  • Fortsätta arbeta för kort- och långsiktiga förbättringar av Ulvsundaskolan och dess närhet.

Nyheter


Information från skolan: 

Alviks- och Ulvsundaskolan nyheter >


Senaste nytt föräldraföreningen:

Ulvsundaskolans Föräldraförening på Facebook >