Ulvsundaskolans Föräldraförening © 2008 - 2020

Vad gör föräldraföreningen?

Ulvsundaskolans föräldraförening är en ideell medlemsförening öppen för alla föräldrar som har barn i Ulvsundaskolan. Vi stöder olika aktiviteter kring skolan genom att bland annat dela ut kulturbidrag till klass 3 varje år. Tanken är att dessa pengar ska användas till en gemensam aktivitet exempelvis fritidsresa, teaterbesök eller liknande.

Vi uppvaktar även myndigheter, politiker och andra intressenter angående viktiga frågor som rör vår skola och vårt närområde.

Vi vill gärna ha fler föräldrar i föräldraföreningens styrelse! 

Om du har lust att vara med och arbeta med frågor som du tycker är viktiga eller ordna roliga aktiviteter för barn och vuxna – hör av dig till någon av oss i styrelsen.

Våra styrelsemöten är öppna och föräldrar och personal på skolan är varmt välkomna att närvara. Mötestider anslås på vår anslagstavla i skolentrén och på denna hemsida. 

Några exempel på vad vi gör:

Vi anordnar olika aktiviteter och evenemang för elever, föräldrar och personal. Exempelvis skolstarts/höstfest för att välkomna nya elever och föräldrar och disco.  Föreningen deltar med t ex. fiskdamm och andra aktiviteter under skolans vårfest och bidrar med överskottet till treornas fritidsresa.

Vi har styrelsemöten där du är välkommen att delta och jobba kring någon aktuell fråga eller ett angeläget projekt. Eller om du hellre vill, var med vid grillen, i köket eller som lekledare när det är dags för festligheter.

Föreningen har alltid varit mycket aktiva och arbetat långsiktigt för skolans bästa och lyckades t.o.m. avstyra en föreslagen nedläggning för ett antal år sedan. Hotet mot en mindre skola i besparingstider är förstås alltid närvarande men skolans framtid är nu starkare än på länge.

Kartläggning och påverkan av flyg- och biltrafiken i närheten av Johannesfreds-området har också varit föremål för föräldraföreningens engagemang under åren.

Bli medlem i Ulvsundaskolans Föräldraförening

Medlemsavgiften är 150 kr per familj och läsår.


Betala in till plusgironummer 47 77 39-7 eller via Swish till föreningens kassör Gunnar Gradmark +467 250 999 39.


Glöm inte att ange barnens namn och klass.

Medlemsavgiften använder föreningen för att stödja och samordna olika aktiviter för

skolan och dess elever:


  • Bidrag till aktivitieter som främjar elevernas utveckling och gemenskap, t.ex. museibesök, teater, disco, badhus eller något annat kul.
  • Ordna roliga aktiviteter för barn, föräldrar och personal.
  • Fortsätta arbeta för kort- och långsiktiga förbättringar av Ulvsundaskolan och dess närhet.

Nyheter


Information från skolan: 

Alviks- och Ulvsundaskolan nyheter >


Senaste nytt föräldraföreningen:

Ulvsundaskolans Föräldraförening på Facebook >