Ulvsundaskolans Föräldraförening © 2008 - 2020

Arkiv

Protokoll och minnesanteckningar från styrelsens möten och sammankomster

 

I samband med införandet av GDPR så har föreningen beslutat att inte publicera mötesprotokoll via hemsidan.

 

Vänligen kontakta info@ulvsundaskolan.se om ni önskar få tillgång till något protokoll.

Ange även anledningen till er förfrågan samt om det är något specifikt ni vill få tillgång till.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Ulvsundaskolans Föräldraförening

 

Bli medlem i Ulvsundaskolans Föräldraförening

Medlemsavgiften är 150 kr per familj och läsår.


Betala in till plusgironummer 47 77 39-7 eller via Swish till föreningens kassör Gunnar Gradmark +467 250 999 39.


Glöm inte att ange barnens namn och klass.

Medlemsavgiften använder föreningen för att stödja och samordna olika aktiviter för

skolan och dess elever:


  • Bidrag till aktivitieter som främjar elevernas utveckling och gemenskap, t.ex. museibesök, teater, disco, badhus eller något annat kul.
  • Ordna roliga aktiviteter för barn, föräldrar och personal.
  • Fortsätta arbeta för kort- och långsiktiga förbättringar av Ulvsundaskolan och dess närhet.

Nyheter


Information från skolan: 

Alviks- och Ulvsundaskolan nyheter >


Senaste nytt föräldraföreningen:

Ulvsundaskolans Föräldraförening på Facebook >