Ulvsundaskolans Föräldraförening © 2008 - 2020

Välkommen till Ulvsundaskolan 2020

Ulvsundaskolan i Johannesfred i Bromma är en kommunal lågstadieskola där småskalighet, närhet och trygghet genomsyrar verksamheten.

Här känner alla varandra och trots att skolan är liten med ca 100 elever har den tillgång till den "stora skolans" resurser genom sin nära koppling till Alvikskolan.

Om du tycker att det är viktigt med små barngrupper och en lugn och trygg skolmiljö med nära kontakter mellan barn, lärare och föräldrar kan Ulvsundaskolan vara skolan för ditt barn!

Hemsidan tillhandahålls och uppdateras av Ulvsundaskolans Föräldraförening.

Medlemsavgiften är 150 kr per familj och läsår.


Betala in till plusgironummer 47 77 39-7 eller via Swish till föreningens kassör Gunnar Gradmark +467 250 999 39 eller scanna QR koden nedan.


Glöm inte att ange barnens namn och klass.

Scanna QR koden för att swisha Ulvsundaskolans Föräldraförening

Bli medlem i Ulvsundaskolans Föräldraförening


  • Bidrag till aktivitieter som främjar elevernas utveckling och gemenskap, t.ex. museibesök, teater, disco, badhus eller något annat kul.

Föreningen använder medlems-avgiften oavkortat för att stödja och samordna olika aktiviter för skolan och dess elever:

  • Ordna roliga aktiviteter för barn, föräldrar och personal.
  • Fortsätta arbeta för kort- och långsiktiga förbättringar av Ulvsundaskolan och dess närhet.

Nyheter


Information från skolan: 

Alviks- och Ulvsundaskolan nyheter >


Senaste nytt föräldraföreningen:

Ulvsundaskolans Föräldraförening på Facebook >